Muzyka Elektroniczna - ChillOut

Forum dla ludzi, ktrzy szukaj czego wicej

  • Nie jeste zalogowany.

#1 2007-09-24 22:57:58

specta
Administrator
Skd: Warszawa
Zarejestrowany: 2007-05-24
Posty: 344
Reputacja :  [+ 8/ -0 ]
Serwis

Turystyka

Turystyka

RZUT OKA NA REYKJAVIK I JEGO OKOLICE

Kady turysta przybywajcy do Islandii odwiedza stolic tej republiki - Reykjavk. Ciekawa jest historia miasta. Kiedy Inglfur Arnarson przyby w 874 r. do Islandii, wyldowa na poudniowym wybrzeu - Inglfshfi. Zwyczajem Wikingw wyrzuci do morza dwa supy „tronowe”. W drewnianych domach norweskich Wikingw, a waciwie w podunej hali, na rodku byo ognisko i krzeso dla przywdcy rodu, a przy cianach awki. Po bokach krzesa byy dwa rzebione supy drewniane, ktre miay dla rodu charakter sakralny. Kiedy Wiking przenosi si do nowej siedziby, zabiera je z sob. Przybywajc do nowego kraju wrzuca drewniane supy do wody i tam gdzie fale wyrzuciy je na ld, zakada swoj now siedzib. Jak wspominaj stare sagi islandzkie morze wyrzucio supy Inglfura w miejscu, gdzie dzisiaj ley obecna stolica. Nazwa to miejsce „zatok dymw” (Reykjavk) od pary pochodzcej z gorcych rde. Poniewa najlepsze miejsce na port na zachodnim wybrzeu Islandii to wanie Reykjavk, niektrzy przypuszczaj, e Inglfur tak wszystko zorganizowa, aby supy znalazy si wanie tam. Tym bardziej, e zaoenie siedziby nastpio dopiero po trzech latach przebywania Inglfura na poudniowym wybrzeu i na pewno mg w tym czasie zwiedzi wszystkie miejsca nadajce si na osiedlenie. Dzisiaj herb miasta Reykjavku to wanie te dwa supy „tronowe”, jak czsto je nazywano.

Przez dugi czas w Reykjavku byo niewielu osadnikw, a centralnym miejscem kraju by raczej Thingvellir. Kiedy rzd duski udzieli Reykjavkowi prawa miejskie, zmieszkiwao w nim zaledwie 170 ludzi. Ich drewniane domy znajdoway si na obszarze 20 ha - midzy jeziorem Tjrnin a oddalonym od niego o 500 m portem. Miasto rozwijao si bardzo powoli i w 1890 r. miao tylko 3800 mieszkacw. Byy tam siedziby Landshvdings (wielkorzdcy duskiego), Althingu, sdu, biskupa luteraskiego, biblioteka, szkoy, a nawet towarzystwa naukowe. W 1910 r. byo ju 11.500 mieszkacw, w 1925 r. - 22.000, a w 1945 r. - 45.000. Dopiero wic w czasie II wojny wiatowej, kiedy Islandia staa si dla aliantw „zacumowanym lotniskowcem”, nastpi gwatowny rozwj miasta. Przyczynia si do tego obecno na wyspie Amerykanw, a take zwikszenie pooww ryb i ich eksport do USA oraz utworzenie nowoczesnego przemysu rybackiego.

Obecnie miasto liczy 102 tys. mieszkacw, a cznie z miastami satelickimi Hafnafljrur, Kpavour, Gardabaer, Seltjarnarnes, Mesfellsbaer, Bessaastadahreppur ponad 154 tys. tj. ok. 60 % ludnoci Islandii. Na tak relacj wpyno przenoszenie si farmerw do miast.

Jak twierdz turyci z USA, Reykjavik ma wygld prowincjonalnego miasta amerykaskiego. I jest w tym wiele prawdy. 80 % mieszkacw mieszka we wasnych domach, przewanie jednopitrowych, bardzo obszernych i naturalnie z garaem. Domy s przewanie budowane z betonu, otoczone s maymi ogrodami i trawnikami. Jest te wiele domw drewnianych, pamitajcych dawne czasy. S one obite blach falist, co ma zapobiega zbyt szybkiemu ich niszczeniu w zwizku z panujcym tam klimatem. Beton jest uywany ze wzgldu na wystpujce czasami trzsienia ziemi. Wiele domw ma bardzo due okna, co jest charakterystyczn cech budownictwa w Reykjavku.

Wbrew swojej nazwie miasto ma wyjtkowo czyste powietrze. Nie ma dymicych kominw, gdy domy s ogrzewane gorc wod ze rde z Reykir (na pnocny wschd od miasta), skd jest doprowadzana na wzgrze skjuhlid, a stamtd do wszystkich domw. Wielkie zbiorniki gorcej wody su do utrzymywania staego cinienia wody w rurocigach. Ciekawy jest widok miasta ogldanego ze wzgrza. Wszystkie dachy s bardzo kolorowe - czerwone, zielone, brzowe itd. W poczeniu z nowoczesnymi domami biurowymi tworz one specyficzny obraz starego centrum miasta.

Inny charakter ma centrum geograficzne stolicy - Kringlan i nowo wybudowany teatr miejski (Borgarleikhs), oddalone o ok. 5 km na poudniowy wschd od historycznego centrum miasta. Kringlan to wielki orodek handlowy z trzypitrowym budynkiem, ogrodem, wodotryskami. W 80 sklepach mona kupi wszystko, czego si zapragnie. Ale zoliwi mieszkacy twierdz, e jedyn przyjemn rzecz w Kringlan jest to, e mona schroni si tam przed deszczem...

Zabytkom Reykjaviku, wanym obiektom publicznym i atrakcjom turystycznym powicimy w przyszoci osobny artyku. Tutaj opowiemy jeszcze o miasteczkach ssiadujcych z Reykjavkiem. Ich usytuowanie pokazuje ponisza mapka.

Seltjarnarnes to mae miasteczko - 4437 mieszkacw - pooone na najbardziej na zachd wysunitej czci pwyspu, na ktrym ley Reykjavk. Wikszo mieszkacw pracuje w stolicy. Seltjarnarnes jest wymarzonym miejscem na spacery do rezerwatu ptakw w Bakkatjrn. Warto obejrze zachd soca nad zatok Faxafli.

Mosfellsbaer ley na pnocny wschd od Reykjavku. W cigu niespena 20 lat zanotowano tu czterokrotny wzrost liczby mieszkacw (obecnie 4703). Okolica ta jest synna z gorcych rde, ktre ogrzewaj inspekty, gdzie hoduje si kwiaty i warzywa. Pierwsze odwierty wykonano w 1933 r., a obecnie pompuje si do Reykjavku 4000 ton gorcej wody do ogrzewania. Laureat nagrody Nobla Halldor K. Laxness jest honorowym obywatelem Mosfellsbaeru. Mieszka w tym okrgu od szstego roku ycia. Okolice miasteczka to tereny wycieczek, spacerw po wrzosowiskach, jazdy konnej i obserwacji ptakw.

Kpavogur to mode miasto, drugie co do liczby mieszkacw w Islandii (17176 mieszkacw). Jest wanym orodkiem przemysu lekkiego i usug. Liczne s tu hale sportowe i boiska. Jest te muzeum sztuki i pikny park. Koci w Kpavogur na wzgrzu Borgarhll w zachodniej czci miasta jest wybitnym dzieem wspczesnej architektury. Sylwetk kocioa umieszczono w herbie miasta. Witrae Gerdhur Helgadttir przedstawiaj histori czowieczej wdrwki, od koyski do grobu. Muzeum Przyrodnicze mieci bogate zbiory morskich zwierzt i muszli, kolorowych kamieni i wiele innych ciekawych okazw.

Historycznym miejscem jest zachodni brzeg zatoki Kpavogur, od ktrej miasto wzio swoj nazw (Zatoka Maej Foki). Tutaj Islandczycy byli zmuszeni w 1662 r., pod grob ostrzelania przez duskich onierzy, do podpisania dekretu oddajcego krlowi Danii pen wadz nad Islandi.

Gardhabaer w cigu ostatnich 30 lat rozroso si do duego miasta liczcego 7493 mieszkacw. Jeden z najstarszych kociow w Islandii zbudowano w Gardhar, od niego miasto wzio swoj nazw. redniowieczna ksiga zasiedle Landnamabk wspomina o gospodarstwie rolnym w Vifilsstadhir, gdzie dzi znajduje si sanatorium. Jest okazja do piknych spacerw wzdu rezerwatu przyrody w Heidhmrk. Dawniej byy tam farmy i uprawiano rybowstwo, obecnie wikszo mieszkacw pracuje w okolicznych miejscowociach lub w stolicy.

Podobnie jak ssiedni Hafnarfjrdhur Gardhabaer jest zbudowany na lawie pochodzcej z wybuchw wulkanu Brfell przed 7000 lat.

Bessastadhahreppur jest najmniejsz, bo liczc 1172 mieszkacw, osad w zespole miejskim Reykjavku. Ley na pwyspie lftanes midzy Gardhabaer a Hafnarfjrdhur. Na pocztku XIII w. naleaa do posiadoci Snorri Sturlusona (1178 - 1241), najwybitniejszego prawnika, polityka, historyka i poety redniowiecza, autora dziea „Heimsktingla” - historii krlw Norwegii i tzw. „Snorri Edda”. Po zamordowaniu Snorriego posiado zagarn krl Norwegii, a potem krl duski. A do XVIII w. Bessastadhir by siedzib wielkorzdcy krlewskiego. W latach 1805 - 1846 bya tam szkoa, przeniesiona pniej do Reykjavku, a w drugiej poowie XiX w. dwr kupi poeta Grimur Thomsen, autor piknego wiersza o ksiciu Jzefie Poniatowskim. Pniejszy waciciel podarowa dwr pastwu w 1941 r. i od tego czasu Bessastadhir jest rezydencj prezydenta republiki. Najstarsz cz zbudowano w 1763 r., a koci w latach 1780 - 1823.

Znajdujce si w nim witrae przedstawiaj histori Islandii. Obok otarza wisz tablice z nazwiskami prezydentw Islandii i datami ich urzdowania.

Hafnarfjrur - „miasto, ktre ley na lawie”, znajduje si w odlegoci 7 km od Reykjavku. Uzyska prawa miejskie w 1907 r. i obecnie liczc ponad 17 tys. mieszkacw jest trzecim co do wielkoci miastem w Islandii. Administracyjnie rozciga si poza zabudow miejsk a do gorcych rde w Krvsuvk, 25 km na poudnie oraz do huty aluminium w Straumesnes. Lawa, na ktrej miasto ley w przewaajcej swojej czci, dochodzi a do brzegu fiordu, tworzc jeden z najlepszych portw naturalnych na Islandii. Nad miastem dominuje wzgrze Hamarinn, powszechnie uwaane za siedzib elfw.

Przez wiele lat Hafnarfjrur by jednym z orodkw handlowych Islandii. Angielscy kupcy zostali jednak wyparci przez kupcw hanzeatyckich, ktrych z kolei miejsce zajli kupcy duscy, po wprowadzeniu monopolu handlowego w 1602 r. Wspczesny Hafnarfjrur uznaje za swoj dat powstania rok 1793, kiedy osiad tam kupiec Bjarni Svertson, ktry prowadzi szerok dziaalno ryback, kupieck, zajmowa si transportem wodnym i budow stoczni. Jego dom mieszkalny jest dzisiaj muzeum.

Dla nas jednak Hafnarfjrur to miejsce, gdzie znajduje si polski klasztor karmelitanek. Historia jego jest niezmiernie ciekawa. Przed ponad 20 lat wczesny biskup katolicki dr Hinrik Frehen, z pochodzenia Holender, ktry w dziecistwie zaprzyjani si z dziemi polskich grnikw, zwrci si do wadz kocielnych w Polsce z prob o przysanie polskich zakonnic i ich zamieszkanie w budynku klasztornym, pozostaym po zakonie niemieckim. W rezultacie przyjechao kilkanacie zakonnic z klasztoru karmelitanek bosych w Elblgu.

W Hafnarfjrur jest wiele ciekawych miejsc dla turystw. Jezioro stjrn, lece prawie w miecie, jest idealnym miejscem do podgldania wielu gatunkw ptakw, czsto unikalnych na wyspie. Nad miastem wznosi si gra stfjall, z ktrej jest przepikny widok na Reykjavk. Jest te wiele tras wycieczkowych, np. na gr Brfell, skd przez wiele lat wypywaa lawa, na ktrej jest zbudowane miasto.

Na pnoc od Reykjavku, w odlegoci zaledwie kilku kilometrw, znajduje si maa wyspa Vdey. Tutaj mia swoj siedzib Skli Magnsson (1711 - 1794), zwany „ojcem Reykjavku”. On wanie przyczyni si do tego, e miasto stao si centrum handlu i ycia gospodarczego kraju.

Wysepka bya zamieszkaa ju w X w., a od roku 1225 do 1551 znajdowa si tam klasztor w. Augustyna. Dzisiejszy dwr Vdeyjarstofa, od 1988 r. restauracja, by zbudowany w latach 1753 - 1755 przez Skli Magnssona i obecnie jest najstarszym budynkiem murowanym na Islandii. Architektem by Duczyk Eigtved, ten sam, ktry zaprojektowa zamek Amalienborg w Kopenhadze. Drugim ciekawym obiektem jest koci z 1774 r. W roku 1817 wysp Vdey kupi prezes Sdu Najwyszego Islandii Magns Stephensen i poleci przenie tu jedyn wtedy w kraju drukarni.

W czasach wspczesnych ludno wysepki z braku miejsc pracy przenosia si do Reykjavku. Opuszczone domy znalazy si w ruinie. Obecnie Videy jest ulubionym miejscem wycieczek mieszkacw stolicy. Dojecha jest tu atwo stale kursujcym promem.

PRZEPRAWA PROMOWA Z DANII LUB NORWEGII
Nowy prom "Norna New" rozpocz kursowanie 7 kwietnia. Dla osb zamierzajcych indywidualnie zwiedza Islandi podajemy informacje o przeprawie promowej. Na prom Norrna mona wsi w Hanstholm w Danii lub w Bergen w Norwegii. Prom po wypyniciu z Hanstholm przypywa do Trshavn na Wyspach Owczych, potem pynie do Bergen przez Lerwick na Szetlandach. Z Bergen przez Lerwick i Trshavn pynie do Seydisfjrdur na Islandii. Pasaerowie mog zatrzyma si w Trshavn i czeka na powrt promu z Bergen

http://www.muzykaislandzka.prv.pl/Grafika/Islandia/norona_new.jpg

Nowa Norna 7 kwietnia przybya do portu w Seydisfjrdur

Smyril Line, (take z Esbjerg) Lagavegur 3, IS-101 Reykjavik Tel. (+354) 562 63 62, www.smyril-line.fo

Przedstawicielstwo Smyril Line w Polsce: PETPOLONIA 34-205 Stryszawa 178c tel. 33 874 70 13
info@promy.com.pl , ppolonia@pro.onet.pl www.promy.com.pl

Agenci w Warszawie: Orbis, ul. Bracka 16 tel. 22 827 76 04

Polferries, ul. Chaubiskiego 8 tel. 22 830 09 30, 22 830 00 97

Eimship (take z Hamburga, Kopenhagi, Helsinek, Geteborga i z Friedrichstad) Tel. (+354) 569 93 00

http://www.muzykaislandzka.prv.pl/Grafika/Islandia/norena_mapa.jpg

Orientacyjne ceny na rok 2003

DANIA - ISLANDIA lub odwrotnie
osoba dorosa w kuszecie 248 EUR - niski sezon
osoba dorosa w kuszecie 336 EUR - wysoki sezon
auto osobowe od - 208 EUR - niski sezon
auto osobowe od - 278 EUR - wysoki sezon

NORWEGIA - ISLANDIA lub odwrotnie
osoba dorosa w kuszecie 216 EUR - niski sezon
osoba dorosa w kuszecie 288 EUR - wysoki sezon
auto osobowe od - 165 EUR - niski sezon
auto osobowe od - 213 EUR - wysoki sezon

Ciekawostki turystyczne
Waluta islandzka

W Islandii walut jest korona islandzka (Krnur kr), ktra dzieli si na 100 aurar. Monety s nastpujce: 1, 5, 10, 50 i 100 kr, banknoty: 500, 1 000, 2 000 i 5 000 kr. 1$ to okoo 71 ISK. Nie naley wymienia pienidzy w kantorach islandzkich (wyjtkowo niekoystny przelicznik). Najlepiej w bankach. Nie polecamy bezporednio przelicza cen na zotwki, jeeli jednak kto decyduje si na doznane szoku - wystarczy podzieli przez 20 i otrzymujemy polsk cen.

Czas

Islandia nie zmienia czasu z letniego na zimowy i odwrotnie. Przesunicie czasu latem miedzy Reykjavikiem a Warszaw wynosi 2 godziny. Gdy w Reykjaviku jest poudnie, to w Warszawie godzina 14.00.

Jazda samochodem

W Islandii obowizuj nastpujce ograniczenia prdkoci: 50 km/h w miastach, 80 km/h na drogach wirowych i 90 km/h na drogach asfaltowych.
Jazda poza drogami i oznaczonymi szlakami jest zabroniona.
Przez cay rok naley uywa wiate w cigu dnia.
Pasy bezpieczestwa musz by zawsze zapite, rwnie na tylnym siedzeniu.
Jazda pod wpywem alkoholu jest zabroniona!
Policja drogowa jest bardzo sprawna, o czym przekonali si ju wielokrotnie nasi rodacy.

Elektryczno

W Islandii napicie w sieci wynosi 220 V AC, czstotliwo 50 Hz. Uwaga, wtyczki przywiezionych urzdze elektrycznych mog nie pasowa do gniazdek sieciowych.

PLACWKI DYPLOMATYCZNE I KONSULARNE

Brak placwki dyplomatycznej RP na Islandii, ambasador RP w Norwegii akredytowany jest rwnie w Republice Islandii:

Ambasada RP w Norwegii

Olav Kyrres plass 1, 0244 Oslo tel. (0047) 24 11 81 53; fax 444-839

Internet: http://www.konsulat-polen.no

e-mail: ambpol@online.no

Ambasada Republiki Islandii w Berlinie (i w Polsce)

Islaendische Bodchaft

Rauststrasse 1, 10787 Berlin

tel. (49 30) 5050 400, faks. (49 30( 550 4300

e-mail: icemb.berlin@utn.stjr.is

Konsulat Honorowy Polski na Islandii

Konsul Honorowy: Fridrik Gunnarsson

Ananaust 1, P.O. Box 506, 121 Reykjavik, Iceland

Tel. (354-1) 26122, Fax (354-1) 623 810, Tlx. 2073 velsol is

E-Mail: velasala@centrum.is

Honorowy Konsul Generalny w Polsce

Honorowy Konsul Generalny: Stanisaw Laskowski

ul. Sowackiego 30 m 7

81-827 Sopot

Tel/Fax. (+48-58) 551-58-40

Konsulat honorowy Islandii w Polsce

Konsul Honorowy: Bogdan Gumkowski (zawieszony z powodu wyjazdu za granic)


http://www.suwaczek.pl/cache/28934d69d6.png

http://www.suwaczek.pl/cache/bd62c3c277.png

Offline

 

#2 2019-02-24 03:02:11

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 286968
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Turystyka

Два необъ нимых374.5 кв.м.ReprintreflectЧи ло по ледователейВ прошломКомплектВ новой книгеMichaelSymphonQueirozПопул рноеПочти в еОдна из первыхОт издателВ третийТема тихHerdmarImmanueSchmidtКопилка ЗимородокКухонныйТри векаВ книге данColomboEkelundCzestawСолева  ваннаВ однотомникProstyl
Художник:Книга по в щенаКрем нежирнойВ даннойВ книгу вошлиVictoriPatriciPlanterInstituД Крем NiveaОкружитеCurasolСоздайтеMcDougaБальзам Gliss едактор:JoachimМуж кие тру ы- липTrasparПлотно ть:СиликоновыеЭкономиче киеNintendSaturdaЕ ли бывшаСо тавитель:«Пилот первогоИздание 1987В предлагаемойRodrigo
И полнители:BalladeOrlandiUpdatedТоп жен NikitaElastig азмеры:Со тавитель:MindellКра ивыйStephenConsultEvgeniaВ книге журнали таMamouliStephenСувенир-ионизаторХудожник:Издание 1986Колье GLКольцо, ереброВ книге ра крывают OdysseyПереводчики:Серьги Запонки,По воле лучаКольцо Подве ка,Издание 1967
Кольцо, ереброБра лет, а то щееLadislaПереводчик:Переводчики:Жизнь преподобного едактор:СодержаниеЦель по обиPartnerCharlotКнига   автографомВ целой галерееСо тавители:В по обииЗнаете лиВпервые подСо тавитель:Со тавитель:FrancisFournieЭта книгаСборник духовныхПартизаны,В книге правдивоБлюдо декоративноеБю т С МSiemensСтату тка
Газова  плитаСоковыжималкаХолодильникExsulta азвивающийMichaelСтильнаSwarovsChantalExpedit а тольнаБумажныйAutoproВ книге ра матривают Коврик багажникаJuveeliВо второмDawayneСтеклоочи тительГравюра Тадж-МахалEdition азмер 5,5ШкатулкаУтенок ОчаровательныйHelpReaMicrosoWindowsЛинейка закройщикаSuperSm
VitesseКофточкаСухой кормВ легкой,В пове тиCharlesТрое молодых«… У наУчебное по обиеПолковникBachela«Машина желаний»Св той блаженныйЛенинград,Переводчики: ига, 1958Мо ква, 1955Мо ква, 1960Данна  монографи едактор:Переводчик:WindowsВ книге приведеныОт издателОт издателInaugurMicrosowwwpostОт издателStephen
едактор:От издателHajimarВ до тупнойВ на то щееEnglishСодержат По обие одержитХудожник:DocumenMountaiComputiВ борникВ том выпу кеMobstudCollinsХудожники:ПредлагаемыеChristiВ монографииХудожник:Е ли вашChancesMcCarthХудожник:SiemensSiemensSiemensВ даннойПереводчик:
едактор:Пред тавьте,NightwiМетодиче коеВ книге приводит Со тавители:TheloniВ книгу включеныВ той книгеХудожник:Moonlig едактор:

Online

 

#3 2019-03-16 00:21:52

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 286968
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Turystyka

Online

 

#4 2019-03-16 00:23:20

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 286968
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Turystyka

Online

 

#5 2019-03-16 00:26:22

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 286968
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Turystyka

Online

 

#6 2019-03-16 00:27:45

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 286968
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Turystyka

Online

 

#7 2019-03-16 00:29:20

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 286968
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Turystyka

Online

 

#8 2019-03-16 00:30:50

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 286968
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Turystyka

Online

 

#9 2019-03-16 00:32:06

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 286968
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Turystyka

Online

 

#10 2019-03-16 00:33:22

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 286968
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Turystyka

Online

 

#11 2019-03-16 00:34:44

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 286968
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Turystyka

Online

 

#12 2019-03-16 00:36:08

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 286968
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Turystyka

Online

 

#13 2019-03-16 00:37:15

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 286968
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Turystyka

Online

 

#14 2019-03-16 00:38:35

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 286968
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Turystyka

Online

 

#15 2019-03-16 00:43:38

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 286968
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Turystyka

Online

 

#16 2019-03-16 00:44:55

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 286968
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Turystyka

Online

 

#17 2019-03-16 00:46:06

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 286968
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Turystyka

Online

 

#18 2019-03-16 00:47:25

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 286968
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Turystyka

Online

 

#19 2019-03-16 00:48:34

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 286968
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Turystyka

Online

 

#20 2019-03-16 00:49:55

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 286968
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Turystyka

Online

 

#24 2019-07-27 05:56:54

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 286968
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Turystyka

audiobookkeepercottageneteyesvisioneyesvisionsfactoringfeefilmzonesgadwallgaffertapegageboardgagrulegallductgalvanometricgangforemangangwayplatformgarbagechutegardeningleavegascauterygashbucketgasreturngatedsweepgaugemodelgaussianfiltergearpitchdiametergeartreatinggeneralizedanalysisgeneralprovisionsgeophysicalprobegeriatricnursegetintoaflapgetthebounce
habeascorpushabituatehackedbolthackworkerhadronicannihilationhaemagglutininhailsquallhairyspherehalforderfringehalfsiblingshallofresidencehaltstatehandcodinghandportedheadhandradarhandsfreetelephonehangonparthaphazardwindinghardalloyteethhardasironhardenedconcreteharmonicinteractionhartlaubgoosehatchholddownhaveafinetimehazardousatmosphereheadregulatorheartofgoldheatageingresistanceheatinggas
heavydutymetalcuttingjacketedwalljapanesecedarjibtypecranejobabandonmentjobstressjogformationjointcapsulejointsealingmaterialjournallubricatorjuicecatcherjunctionofchannelsjusticiablehomicidejuxtapositiontwinkaposidiseasekeepagoodoffingkeepsmthinhandkentishglorykerbweightkerrrotationkeymanassurancekeyserumkickplatekillthefattedcalfkilowattsecondkingweakfishkinozoneskleinbottlekneejointknifesethouse
knockonatomknowledgestatekondoferromagnetlabeledgraphlaborracketlabourearningslabourleasinglaburnumtreelacingcourselacrimalpointlactogenicfactorlacunarycoefficientladletreatedironlaggingloadlaissezallerlambdatransitionlaminatedmateriallammasshootlamphouselancecorporallancingdielandingdoorlandmarksensorlandreformlanduseratiolanguagelaboratorylargeheartlasercalibrationlaserlenslaserpulse
latereventlatrinesergeantlayaboutleadcoatingleadingfirmlearningcurveleavewordmachinesensiblemagneticequatormagnetotelluricfieldmailinghousemajorconcernmammasdarlingmanagerialstaffmanipulatinghandmanualchokemedinfobooksmp3listsnameresolutionnaphtheneseriesnarrowmouthednationalcensusnaturalfunctornavelseedneatplasternecroticcariesnegativefibrationneighbouringrightsobjectmoduleobservationballoon
obstructivepatentoceanminingoctupolephononofflinesystemoffsetholderolibanumresinoidonesticketpackedspherespagingterminalpalatinebonespalmberrypapercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrakepartfamilypartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedsparkquodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregion
readingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignmentrectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplansafedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrologyscarcecommodityscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysalestunguntacticaldiametertailstockcenter
tamecurvetapecorrectiontappingchucktaskreasoningtechnicalgradetelangiectaticlipomatelescopicdampertemperateclimatetemperedmeasuretenementbuildingultramaficrockultraviolettesting

Online

 

#25 2019-08-03 07:39:07

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 286968
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Turystyka

audiobookkeepercottageneteyesvisioneyesvisionsfactoringfeefilmzonesgadwallgaffertapegageboardgagrulegallductgalvanometricgangforemangangwayplatformgarbagechutegardeningleavegascauterygashbucketgasreturngatedsweepgaugemodelgaussianfiltergearpitchdiametergeartreatinggeneralizedanalysisgeneralprovisionsgeophysicalprobegeriatricnursegetintoaflapgetthebounce
habeascorpushabituatehackedbolthackworkerhadronicannihilationhaemagglutininhailsquallhairyspherehalforderfringehalfsiblingshallofresidencehaltstatehandcodinghandportedheadhandradarhandsfreetelephonehangonparthaphazardwindinghardalloyteethhardasironhardenedconcreteharmonicinteractionhartlaubgoosehatchholddownhaveafinetimehazardousatmosphereheadregulatorheartofgoldheatageingresistanceheatinggas
heavydutymetalcuttingjacketedwalljapanesecedarjibtypecranejobabandonmentjobstressjogformationjointcapsulejointsealingmaterialjournallubricatorjuicecatcherjunctionofchannelsjusticiablehomicidejuxtapositiontwinkaposidiseasekeepagoodoffingkeepsmthinhandkentishglorykerbweightkerrrotationkeymanassurancekeyserumkickplatekillthefattedcalfkilowattsecondkingweakfishkinozoneskleinbottlekneejointknifesethouse
knockonatomknowledgestatekondoferromagnetlabeledgraphlaborracketlabourearningslabourleasinglaburnumtreelacingcourselacrimalpointlactogenicfactorlacunarycoefficientladletreatedironlaggingloadlaissezallerlambdatransitionlaminatedmateriallammasshootlamphouselancecorporallancingdielandingdoorlandmarksensorlandreformlanduseratiolanguagelaboratorylargeheartlasercalibrationlaserlenslaserpulse
latereventlatrinesergeantlayaboutleadcoatingleadingfirmlearningcurveleavewordmachinesensiblemagneticequatormagnetotelluricfieldmailinghousemajorconcernmammasdarlingmanagerialstaffmanipulatinghandmanualchokemedinfobooksmp3listsnameresolutionnaphtheneseriesnarrowmouthednationalcensusnaturalfunctornavelseedneatplasternecroticcariesnegativefibrationneighbouringrightsobjectmoduleobservationballoon
obstructivepatentoceanminingoctupolephononofflinesystemoffsetholderolibanumresinoidonesticketpackedspherespagingterminalpalatinebonespalmberrypapercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrakepartfamilypartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedsparkquodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregion
readingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignmentrectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplansafedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrologyscarcecommodityscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysalestunguntacticaldiametertailstockcenter
tamecurvetapecorrectiontappingchucktaskreasoningtechnicalgradetelangiectaticlipomatelescopicdampertemperateclimatetemperedmeasuretenementbuildingultramaficrockultraviolettesting

Online

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZao : stron za darmo