Muzyka Elektroniczna - ChillOut

Forum dla ludzi, ktrzy szukaj czego wicej

  • Nie jeste zalogowany.

#1 2007-09-24 22:52:01

specta
Administrator
Skd: Warszawa
Zarejestrowany: 2007-05-24
Posty: 344
Reputacja :  [+ 8/ -0 ]
Serwis

Kultura

Kultura

Islandczycy i Polacy
Wbrew pozorom Islandczykw i Polakw troch czy.
-Kady Islandczyk Polsk skojarzy sobie najpierw z PRINCE POLO. Jest ono jednym z najwikszych przysmakw. Islandczycy przyznaj jednak, e wol to stare, w pomarszczonym opakowaniu. Islandczycy ceni rwnie polsk wdk (zreszt zamiowanie do picia te czy nasze narody).
-Polacy stanowi du grup mniejszoci narodowych w Islandii. Wrd 2600 cudzoziemcw, ktrzy w ubiegym roku otrzymali prawo staego pobytu w Islandii, byo ponad 700 Polakw.
-Trwae miejsce w kulturze Islandii zyska jeden przybysz z Polski - to Bohdan Wodiczko, ktry od koca lat 60' przez 15 lat kierowa filharmoni w Rejkiaviku.
-w 1924 roku podpisano pierwsz polska-islandzk umow handlow, 22 lata pniej Polska i Islandia nawizay stosunki dyplomatyczne.
-prnie dziaaj dwa towarzystwa - Towarzystwo Przyjani Polsko - Islandzkiej (w Warszawie) oraz Towarzystwo Przyjani Islandzko - Polskiej (w Reykjaviku).
-w trzeci niedziel miesica odprawiana jest w Reykjaviku, w kociele Marie Kirke, polska msza.
-11 marca 1999 roku przyby do Polski prezydent Islandii laf Ragnar Grimsson, przyzna on, e "cae pokolenie Islandczykw wyroso na dwch rzeczach - amerykaskiej coca-coli i polskim Prince Polo"...


A teraz troch informacji na temat przekona, obyczajw i kultury Islandczykw. Zobaczcie jacy to zabawni i dziwni ludzie...

Jak widz siebie
Islandczycy ywi do siebie ogromny szacunek. S synami Wikingw, najwspanialszej ze starodawnych ras, znanej z siy, wytrwaoci, piknego wygldu i mskich wartoci. Po cichu ignoruj fakt, e Wikingowie syn te z gwatw i pldrowania wsi. Jako dowd swojej przyrodzonej wyszoci Islandczycy przypominaj, e Islandia jest ppkiem wiata. Jeli ktokolwiek ma co do tego wtpliwoci, to powinien zajrze do Sag Wikingw, najwspanialszych z wszelkich osigni literatury. Tam pogld w zosta wyraony nieskoczon liczb razy w dugich i zawiych opowieciach o morderstwach i zemcie.
Islandczycy maj si za kulturalnych i wyrafinowanych. S dumni ze swego dziedzictwa artystycznego i umiowania niezalenoci. Te sprawy zawsze znajduj si w przemwieniach pani Prezydent Vigdis Finnbogadttir, ktrej uwagi cytuje si jak ewangeli i poprzedza czuymi sowami 'Jak mwi pani Prezydent Vigdis...'. Sw tych uywa si tak czsto, e stay si czym w rodzaju zwrotu grzecznociowego.

Jak widz innych
Mona by pomyle, e dziki wsplnym przodkom - Wikingom - Islandczycy bd uwaa innych Skandynaww za swych braci. Nic z tego.
Norwegw wymiewa si z ich zamiowanie do przebywania na dworze. Ma to stanowi dowd tego, o czym Islandczycy i tak ju wiedzieli: e Norwegowie s tpi i maj ciki pomylunek. Pytani o obrazy Muncha, muzyk Griega i ksiki Hamsuna, powiedz, e osoby te s zapewne potomkami islandzkich Wikingw, ktrych porwa rozszalay przypyw lub wiatr, gdy wracali na weekend do domu.
O Szwedach myl, e s egotykami, maj fioa na punkcie seksu i zbyt czsto oddaj si poszukiwaniu rozkoszy.
Do Norwegw i Szwedw czuj niech za to, e s narodami polarnymi. wprawdzie ze sw nazw i dzikim krajobrazem Islandia (Kraj Lodw) moe sprawi wraenie kraju znajdujcego si za Krgiem Polarnym, ale udaje si tego dokona tylko lecej na pnoc od Islandii wyspie Grimsey. A i to zaledwie na par metrw. wobec czego Islandczycy wymiewaj krg polarny i powiadaj, e tylko jednej osobie w Islandii moe zalee na przekroczeniu go. Osob t jest wikary na Grimsey. Po prostu: Krg Polarny przechodzi przez sam rodek jego ka img/smilies/smile

Islandczyk w kadym calu
Pewien Islandczyk nosi tytu Najsilniejszego Mczyzny wiata, a dwie Islandki zostay Miss wiata. Jak na ten may kraj byo zaskakujco wielu arcymistrzw szachowych. Fakty te umacniaj Islandczykw w przekonaniu, e s narodem ludzi silnych, piknych i inteligentnych. Do tych cech mona by jeszcze doda ponure wejrzenie. Wystarczy spojrze na jakkolwiek grup Islandczykw lub jej zdjcie, aby doj do przekonania, e wanie bior udzia w pogrzebie lub egzekucji dokonywanej na wsplnym przyjacielu.
Islandczyk jest wielkim indywidualist, ale te naogowym bywalcem klubw i czonkiem stowarzysze, ktre s tym lepsze, im bardziej rozrywkowe. Na pocztek sprbujcie zajrze do klubu 'Ludzi Obraonych przez Politykw'. Owa namitno do klubw nie jest jednak a tak wielka, aby dotyczy zwizkw zawodowych. Dla Islandczyka takie organizacje s zdecydowanie za powane.

Islandczyk za granic
Islandczyk przebywajcy za granic zachowuje si w jeden z dwch sposobw (przechodzc od jednego do drugiego co godzin), cho czasami czy je oba naraz. Bywa ambasadorem swego kraju (co jest cakiem prawdopodobne, jako e najpewniej jest on jedynym Islandczykiem w okolicy) i sprzta swj pokj hotelowy jeszcze przed przyjciem sprztaczki, eby bro Boe nie pomylaa, e Islandczycy to brudasy i baaganiarze. Ale moe te by agresywny i wymagajcy, a nawet gburowaty.
Dowiadujc si, e wikszo zagranicznikw ani nie wie, gdzie ley Islandia, ani ich to nic nie obchodzi, Islandczycy popadaj w zdziwienie i zaniepokojenie. Kiedy odwiedzicie ich w Islandii, peni dumy ze swych talentw jzykowych cigle bd rozmawiali z wami po angielsku. Ale za granic upieraj si, eby mwi po islandzku. Dziki temu, nie naraaj si nikomu, mog do woli ublia wszystkim.

Sagi
Wielkie sagi islandzkie powstay w XII, XIII i na pocztku XIV wieku i od tamtych czasw przez stulecia stanowiy poywk dla kultury islandzkiej. Wielu ludzi zupenie powanie pyta, czy bez Sag Islandia w ogle byaby Islandi. S one tak potn opok, e mona by oprze na niej ca islandzk tosamo narodow. Islandczycy s bardzo dumni z tego, e to wanie ich przodkowie z rodu Wikingw stworzyli te dziea, nie majce odpowiednika w Danii, Norwegii czy Szwecji. Mitem jest jednak twierdzenie, jakoby wspczesny Islandczyk potrafi czyta sagi w oryginale.
W efekcie cigego czytania i interpretowania Sag dzisiaj rwnie ywe, co w czasach, kiedy je napisano. Codziennie w najlepszym czasie antenowym w radiu (od 18.00 do 18.30) przez pitnacie minut czyta si Sagi, a nastpnie przez pitnacie minut dyskutuje o problemach poruszonych w przedstawionym fragmencie.
Dla kultury narodowej sagi s tak wane, e stanowi podstaw wielu wspczesnych dykteryjek. Jedna z najlepszych mwi o pewnym postrzelonym takswkarzu, ktrego podczas witecznego wieczoru zatrzymao czterech studentw. wiadom faktu, e mia jedyn takswk w promieniu wielu kilometrw, postanowi upewni si, e studenci warci s jego usugi. Powiedzia, e zabierze ich tylko wtedy, gdy dokadnie zacytuj pierwszy wiersz Sagi Njala. Jeden ze studentw potrafi, wic takswkarz odwiz ich z radoci. Trudno wyobrazi sobie jakikolwiek inny europejski kraj, w ktrym takswkarz mgby wymyli taki egzamin. A studenci go zda.

Elfy, trolle i krasnale
Chocia dla osoby odwiedzajcej Islandi moe nie by to oczywiste, oprcz Islandczykw wysp zamieszkuje cae mnstwo innych ludw. yj tam elfy, wielkoci mniej wicej przecitnego czowieka. Lubi ycie w ukryciu i mieszkaj we wntrzu wzgrz. S te trolle. Ale w przeciwiestwie do trolli norweskich nie s mae i brzydkie. Nie mieszkaj pod mostami i nie trzs si ze strachu przed capami. Trolle islandzkie miewaj od 3.5 do 4 metrw wzrostu i yj w grach. Na Islandii yj tez krasnale, ktre jak przystao na krasnale s malekie i mieszkaj wrd ska. Miejsca zakwaterowania caej tej armii ukrytych ludw (znanych w jzyku islandzkim jako smfolk - may ludek; dziwna nazwa jak na czterometrowe trolle) mona zauway bez trudu:s to szczeglnie pikne skay, wzniesienia, gry.
Przejezdny, ktry sdzi, e wszystko to bzdura, nie docenia wadzy, jak nad islandzkimi umysami maj opowieci o ukrytych ludach. Gwna droga z Reykjaviku do Selfoss z nie wyjanionych powodw skrca za Hverageri w lewo przy kociele po prawej. Zdaje si, e dzieje si tak po to, aby unikn wzgrza elfw. Nawet dzisiaj ulice miast omijaj wzgrza elfw i skay krasnali. Dowiadczenie przeszoci nauczyy Islandczykw, e prby budowania na siedzibach smfolk nie zdaj si na nic. Buldoery zawiod, moty popkaj. Nic nie zdoa zniszczy takiej siedziby. Wic lepiej j okry.
Opowieciami o maym ludku karmi si ju najmodszych. wiadczy to o tym, e stare korzenie pogaskich Wikingw tkwi w islandzkiej glebie znacznie gbiej ni wielu Islandczykw chciaoby przyzna. Prawie kada babcia opowiada tak mniej wicej historyjk: "Kiedy na kilka dni zagina mi owieczka. I wtedy pewna elfwna przysza do mnie z przeprosinami, mwic, e potrzebowaa owczego mleka dla swojego chorego dziecitka. Potem powiedziaa mi, gdzie moj owieczk mog znale."
Pewien Islandczyk mieszkajcy w Kanadzie da ogoszenie do oglnokrajowej gazety islandzkiej. Poszukiwa elfwny, ktra udaaby si z nim do Kanady, aby towarzyszy pewnemu elfowi, ktry niechcco wyemigrowa z grup Islandczykw. Umierajc z braku mioci i przyjani, elf ten stawa si coraz wikszym utrapieniem. Chcc wzi udzia w arcie, gazeta zamiecia cig dalszy. Ale ogoszeniodawca wcale nie artowa, co zapewne nie byo adn niespodziank dla wikszoci czytelnikw.Seks
Mwi si, e tam, gdzie wiele lat temu u wybrzey Islandii cumoway obce trawlery, dzi jest bardzo duo ciemnowosych i ciemnookich dzieci. Doszo do tego, e jeden ze wschodnich fiordw nazwano eufeministycznie Kongiem. Dowodzi to, ze islandzka postawa wobec seksu zawsze bya zdecydowanie liberalna. Seks uwaano za zajcie rozrywkowe, ktremu naley si oddawa czsto, a nie za co, przy czym naley gasi wiato. W tej sprawie waciwie nic si nie zmienio.
Islandzki liberalizm w sprawach seksu oznacza, e Islandczyk nigdy nie zawraca sobie gowy wymylaniem sposobw podrywania dziewczyn. Proste 'Tak' lub 'Nie' wystarcza za ca gr wstpn. Dziki temu Islandki lubi zagranicznych samcw, ktrzy p nocy spdzaj na oswajaniu zdobyczy, a dopiero potem przystpuj do gwnego dania:)

Zakupy
Osobie, ktra odwiedza Islandi po raz pierwszy, mona wybaczy przekonanie, e kada ekspedientka w kraju ma na imi Hilda. Zdaje si bowiem, e tak wanie wykrzykuje kady Islanczyk w sklepie. W rzeczywistoci krzyczy on heru co znaczy 'tutaj', albo 'ja nastpny'.
Robienie zakupw polega tu na wybraniu towaru, a nastpnie przepychaniu si na pocztek kbicego si przy ladzie tumu z nieprzerwanym okrzykiem heru na ustach. Dla Islandczyka pojcie stania w kolejce, a co dopiero samej kolejki, jest nie do ogarnicia. W najgorszym wydaniu zjawisko to wystpuj w pastwowych sklepach monopolowych. Szczeglnie w pitkowe wieczory.
Pierwsze sklepy samoobsugowe zbudowane w Islandii zaimportoway tradycyjne europejskie kasy, z t innowacj, e w celu powstrzymania ktni barierki prowadzce do kas robio si nieco dusze. Teraz, po wielu latach, Islandczyk czeka w pospnej kolejce. Ale jeli tylko pojawi si
najdrobniejsza szansa przelizgnicia si do przodu, to macie jak w banku, e z niej skorzysta!
W poranki w gwnym parkingu podziemnym Reykjaviku odbywa si targ. Na straganach sprzedaje si wszystko: od motorowerw po pralki, a najnowsze komputery, chocia uszkodzone, i uywane kompakty id najlepiej. Islandczycy kup wal na targ, ale nie tylko po to, eby zapa okazj. Tu mona unikn kolejek, mona si toczy i wydziera - mona po prostu le si zachowywa. Targ pozwala te pomaca oferowane dobra, od czego, jak si wydaje, Islandczycy nie mog si powstrzyma.
Sklepy czynne s od 10.00 rano. Osoby przyjedajce na Islandi w pitki
wieczorem myl, e pitkowa noc nie koczy si przed 9.00 rano w sobot. W rzeczywistoci jednak sklepy otwiera si o 10.00 codziennie.

Zwierzta
Par lat temu Islandczycy znaleli si na pierwszych stronach gazet, poniewa zabronili trzymania psw w miecie. Ogosili wiatu, e powodem zakazu jest baagan robiony w miecie przez psy i towarzyszce im robactwo. Ale prawdziwy powd by taki, e wadze Reykjaviku uznay, e posiadanie psw zbyt mocno zalatuje wiejsk przeszoci. Ogoszono, e wyrafinowany mieszkaniec miasta nie potrzebuje psa pasterskiego. Dzi posiadanie psa znowu jest dozwolone, lecz koszty rejestracji s tak wyolbrzymione, aby kady mg odczu, co o psach myl urzdnicy.

Muzyka
Istniej wybitni kompozytorzy islandzcy, tacy jak Jn Leifs I Arnie Bjrnsson, a ich utwory wykonuje Orkiestra Narodowa. Fakt, e Islandia ma Orkiestr Narodow jest godny najwyszej uwagi. Nie tylko dlatego, e tak may kraj sta na utrzymanie orkiestry, ale przede wszystkim dlatego, e udao si skompletowa skad.
W Islandii bardzo cenieni s polscy muzycy.
Z muzyki popularnej najwiksze islandzkie gwiazdy to oczywicie Bjrk oraz Gus Gus. Wbrew pozorom islandzkie rozgonie radiowe nie puszczaj zbyt czsto muzyki tych wykonawcw.

Imiona i przydomki
Wikszo imion islandzkich pochodzi z Sag. Znajdziecie w nich Haralda z Zielonego Przyldka i Borka o Siwej Brodzie ze Szpicem. Dzisiaj mona si napi z Kamieniem, synem Wilka (Stein Ulfsson), czy Orem synem Niedwiedzia (Einnar Bjrnsson).
Islandzycy s bardzo dumni, poniewa s jedynym krajem Wikingw, w ktrym nadal uywa si przydomkw, tj. imienia ojca jako nazwiska dziecka. Powoduje to dziwny ukad rodzinny, przy ktrym ojciec, matka, crka i syn nasz cztery rne nazwiska. Jeeli Petr, syn Bjrna, oeni si z Gurun, crk Vilhjama, i ma dwoje dzieci, Marth i Einnara, to w europejskim hotelu zamelduj si jako Petr Bjrnsson, Gurun Vilhjamsdttir, Martha Petrsdttir i Einnar Petrsson. Donosz o recepcjonistach hotelowych zalewajcych si zami img/smilies/smile
Uywanie przydomkw sprawia, e ksika telefoniczna moe si sta jedn z najbardziej zawiych ksiek. Aby si z tym problemem upora spisy telefoniczne wymieniaj kadego zarwno wedug imienia, jak i wedug przydomka. Jest to jednak rozwizanie poowiczne, jako e liczba imion jest ograniczona, przez co zawsze sporo ludzi nazywa si identycznie. Wydawaoby si, ze oczywist spraw byoby podawanie adresu przy imieniu, ale nie Islandczykom. Oni najpierw wymieniaj zawd, a dopiero pniej adres. Dopiero jakby po namyle podaj numer telefonu. Zreszt po przebrniciu przez te wszystkie informacje czowiek zazwyczaj i tak zapomina, po co w ogle chcia dzwoni.
Laureat nagrody Nobla, pisarz Halldor Laxness, jest jednym z nielicznych Islandczykw, ktrzy przyjli europejski zwyczaj posugiwania si nazwiskiem. U innych uznano by to za afektacj i potpiono. W tym wypadku byo jednak do przyjcia, poniewa Laxness jest geniuszem.

Jzyk
Duczyk, Rasmus Christian Rask, twierdzi na pocztku XIX wieku, e nauczy si islandzkiego po to, aby mc myle. Wspaniay to, a nawet wzruszajcy komplement. Przepowiedzia rwnie, e w cigu 100 lat islandzki umrze zabity przez duski, jzyk wadcw wyspy. Duski by jzykiem interesw i rzdu. By te jzykiem snobw, uywanym przez islandzk 'szlacht'. Jak na ironi, niech Islandczykw do pretensjonalnoci i niech prostych ludzi do klasy wyszej uratoway go przed mierci.
Do listy obsesji mona doda wic jeszcze jedn:islandzki. Jest to jzyk egzotyczny, oparty na alfabecie o 33 literach, ktrych cz jest wyjtkowo malownicza i kompletnie nie do wymwienia.
Islandczycy szczyc si swym jzykiem tak, jak swym krajem i zawzicie chroni go przed inwazj z zewntrz. Zakadaj komitety ochrony jezyka przed przyjmowaniem obcych sw. Kiesy do Islandii zaimportuje si nowe pojcie lub wynalazek, kompetentny komitet postanawia znale jego islandzkie okrelenie. W celu znalezienia nie uywanego sowa, ktre teraz mona by zaprz do pracy, przeglda si sagi. eby unikn sowa 'telefon' wygrzebano simi, staroytne sowo oznaczajce ni. Z 'satelit' problem by wikszy, ale utworzono geryitungl ze sw 'sztuczny' i 'ksiyc'.
Na wie, e kto uczy si ich jzyka, Islandczycy staj si a kopotliwie szczliwi. W 1993 roku odkryto, e pewien gruziski prawnik samodzielnie nauczy si islandzkiego. Nie zna ani jednego Islandczyka i zrobi to wycznie dla wasnej satysfakcji, a nastpnie przetumaczy na swj jzyk sporo islandzkiej literatury.Islandczycy byli pod wraeniem i nie posiadali z wdzicznoci. Zaprosili go wraz z on do Islandii i na koszt pastwa jedli i pili z nimi przez dwa miesice.


http://www.suwaczek.pl/cache/28934d69d6.png

http://www.suwaczek.pl/cache/bd62c3c277.png

Offline

 

#2 2019-02-24 02:35:12

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 287025
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Kultura

Очередной368.1 кв.м.Значит, организуетmicrobeУчебное по обиеЭто книгаКомплектLammersVincentGiacomo ет такогоTescomaИзы канный а о нованииОт издателВ воих во поминани хВ едьмойRondellВо второйДвух тороннийСтату ткаImmanueКнига о замечательномЭта книгаClassicКра иво оформитьTescomaSchmidtJunichiГель дл
В том вошлиHassettВодо- и потоу тойчивыйChristo`Дни Турбиных`В на то щееAromaenTextremБальзам-ма каДезодорантГель длTextremВ книгу вошлиКнига предназначенаСтайлинг-му Издание 2000 а мотреныБ би-цель;Бю тгальтерПижама о тоитЯ так люблюСо тав: 75%От издателDepardiИздание 1974Переводчик:LafayetEastmanWindowsИИЛюдников
Charles•Хлопок 80%,MenuettBellottПлатье женПлатье женELEGANZИздание 1989Переводчик:BattiatИздание одержитИздание 1998CrihfieTimothyStephen а то щаПодве каJuliettВалери  арбиковаСерьги Кольцо, ереброVictoriwwwrussВ третийИонизаторКольцо выполнено нгелы ра ледуютКре т выполненЗапонки,Издание 1993
Кольцо, ереброКольцо Серебро едактор:Straussprofund втор на то щейИзлагают В книге ра казывает Генерал-майорВ данномТайна - вGainsboFletcheВ книгу вошли едактор:В монографииИздание 1994В новой книгеВ первомAlistaiВ книгу вошлиИздание 1995Ложа ОрлаВ книге ра матривает WilliamВ первыйПолочка ЛатуньБубен Кожа,О обенно тиВаза Фарфор,
Выт жка SelenaЭлектриче каTechonoStraffiЭти фоторамкиС помощьюPassporСтильнаВ на то щуюМагнит дл едакторы:Тапки дл а то щимПереводчик:Коврик багажникаЗначок 30В монографииInstrumЖен кий комплектDigiPacС помощьюДлина 90Корона Сп щейStationИгровой наборwwwndruWindowsDigiBooЭти маркерыTitaniu
PhilipsДвух лойнаСухой корм азбила ьEarthquВой ка аймонаColumbuBelieveСо тавители:Париж, паркПиаже полагал,WindowsVisionsВ книге анализирует В на то щейСо тавитель:Со тавители:Мо ква, 1959Мо ква, 1953BenedicИздание 1956ChampioОт издателСодержаниеLorrainОт издателSpringsSteigerОт издателSpirits
От издателLilianaRichardОт издателHistoryВ книге и ледует Учебное по обиеДанна  книгаСправочникКнига изве тногоJonathaВашему вниманиюВ книге длСборник одержитХудожник: едактор:ПредлагаемКнига входитХудожники: втор - выдающий Вы шие учебныеЭта книгаЭта книгаКнига по в щена едактор:О обенно тиО обенно тиО обенно тиNicholaХудожник:
В казочнойTwelfthКнига ра казываетПо обие о тоитУчебна  картаХудожник:Переводчик:Художники:Делова  легантно тьЭта книгаСловарикХудожники:

Online

 

#3 2019-03-15 19:35:46

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 287025
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Kultura

Online

 

#4 2019-03-15 19:36:52

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 287025
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Kultura

Online

 

#5 2019-03-15 19:38:03

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 287025
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Kultura

Online

 

#6 2019-03-15 19:39:41

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 287025
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Kultura

Online

 

#7 2019-03-15 19:41:08

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 287025
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Kultura

Online

 

#8 2019-03-15 19:44:40

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 287025
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Kultura

Online

 

#9 2019-03-15 19:45:51

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 287025
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Kultura

Online

 

#10 2019-03-15 19:46:58

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 287025
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Kultura

Online

 

#11 2019-03-15 19:48:19

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 287025
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Kultura

Online

 

#12 2019-03-15 19:49:32

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 287025
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Kultura

Online

 

#16 2019-07-27 05:29:39

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 287025
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Kultura

audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.rugeartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ru
habeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ruhangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ru
heavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.rujournallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ru
knockonatom.ruknowledgestate.rukondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.rulanguagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.ru
laterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.runameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ru
obstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.rupapercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.ru
readingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.rurectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.rustungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.ru
tamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.ruultramaficrock.ruultraviolettesting.ru

Online

 

#17 2019-08-03 07:11:41

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 287025
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Kultura

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо

Online

 

#18 2019-10-06 20:57:50

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 287025
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Kultura

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо

Online

 

#19 2019-12-06 05:00:31

velossavia
Member
Zarejestrowany: 2019-02-23
Posty: 287025
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Kultura

http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ruhttp://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ru
http://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ruhttp://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ru
http://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ruhttp://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ru
http://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ruhttp://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ruhttp://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ru
http://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ruhttp://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ru
http://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ruhttp://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ru
http://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ruhttp://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ruhttp://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ru
http://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.ruhttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru

Online

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZao : stron za darmo